Institut funkční medicíny a výživy

Institut funkční medicíny a výživy informuje a vzdělává o vztahu funkční medicíny a výživy lékaře, odbornou i širší společnost.

Hlavním cílem institutu je zviditelnění oboru funkční medicíny a výživy tak, aby se tento obor dostal do širšího povědomí jak odborné tak i neodborné veřejnosti.

Dalším cílem institutu je vzdělávání lékařů, nutričních specialistů a neodborné široké veřejnosti v oblasti funkční medicíny a výživy. Pořádání nejrůznějších edukačních, vzdělávacích akcí, workshopů a besed. Propojování odborníků z různých odvětí medicíny a nutričních specialistů, kteří chtějí následovat principy funkční medicíny a výživy.