O funkční medicíně

Funkční medicína se orientuje na léčení příčin zdravotních potíží, místo opakovaného potlačování jejích symptomů.

Ve své praxi se snažím pomocí funkční medicíny navrátit klientovi jak jeho fyzické, tak psychické zdraví.

Věřím, že v lidském životě všechno souvisí se vším, a proto se soustředím nejen na fyzické projevy nemoci, ale zohledňuji i genetické předpoklady, biochemické podmínky, či lifestylové faktory. Vždy si s klientem nejprve popovídám, než abych bez hlubšího rozmyšlení doporučoval invazivní lékařské zásahy.

Ke každému člověku přistupuji individuálně a za použití nejmodernějších diagnostických nástrojů a nejnovějších poznatků genetiky a systémové biologie se snažím zjistit pravý původ jeho nemoci.

Někdy i jedna na první pohled banální příčina může způsobit mnoho těžkých zdravotních komplikací. Naším úkolem s klientem je odhalit tuto příčinu a vyléčit ji.

Mým cílem je podpořit klienty, aby si v budoucnu byli schopní pomoci sami.